Discurso Intendente Fernández - Acto Asunción de Autoridades